Information omkring ventelister

Foreningen har på seneste generalforsamling d 17. juni 2020 vedtaget at den eksterne venteliste bliver åben for alle.

 

I august 2020 overgik ventelisterne til online platformen Waitly.dk. Her kommer det til at koste 200 kr årligt at stå på den eksterne liste. Det vil stadigt være gratis at stå på den interne. 

 

Ønsker man at stå på intern venteliste skal man gøre det på linket: https://app.waitly.dk/signup/29f4a519-4fba-480a-87da-7a0814a17b61

 

Ønsker man at stå på ekstern venteliste skal man gøre det på linket: https://app.waitly.dk/signup/0d855115-cb76-4e98-bd4c-1f9a38c13b99

 

Den interne venteliste er for de andelshavere, der evt ønsker at flytte i en større eller mindre lejlighed. For at stå på denne liste skal man derfor være andelshaver.

 

Den eksterne venteliste er for interesserede, der ikke bor i foreningen, men ønsker at købe en andelslejliged når de udbydes til salg.

 

Hvis en opskreven person køber en lejlighed via nogle af listerne slettes ens placering og der skal rettes henvendelse igen Waitly igen ang opskrivning.  Heraf kommer der flow i listerne og der er bedre chance for de 'nyankomne' på listerne også får udbudt en lejlighed.